Bod č.21.:

ŘTÚ/1 - Akční plán na rok 2022 ke Strategickému plánu města Plzně

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Akční plán na rok 2022 ke Strategickému plánu města Plzně) (*)
Příloha č.2 (Akční plán 2020 – vyhodnocení )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:474 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX