Bod č.22.:

ŘTÚ/11 - Udělení výjimky ze směrnice QS 74 – 01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:475 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX