Bod č.23.:

ŘTÚ/12 - Prominutí parkovného z vyblokovaných parkovacích míst vyplývající z dohody o technických podmínkách se společností Film Servis Plzeň s.r.o.

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost společnosti Film Servis Plzeň s.r.o.)
Příloha č.2 (Dohoda o technických podmínkách č. 2021/000140)
Příloha č.3 (Zákres)
Příloha č.4 (Rozhodnutí ÚMO3/01955/21/Vo ze dne 8. 3. 2021)
Příloha č.5 (Čestné prohlášení o čerpání/nečerpání veřejné podpory)
Příloha č.6 (Faktura za vyblokovaná parkovací místa)
Příloha č.7 (Předávací protokol)
Příloha č.8 (Záštitový list)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:476 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX