Bod č.3.:

ST/2 - Územní studie, Regenerace sídliště Bory 2021

(předkladatel:Mgr. Procházka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usn. RMO 3 č. 424 ze dne 24.112021 )
Příloha č.2 (zápis z komise výstavby, dopravy a úz.plánování)
Příloha č.3 (studie-odkaz na zásilku )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:75 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX