Bod č.3.:

ÚKEP/1 - Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Cyklostezky Plzeň – etapa 2022“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha 1 - Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (Příloha 2 - Specifická pravidla pro žadatele a příjemce integrovaných projektů ITI)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:456 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX