Bod č.6.:

ÚKEP/5 - Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Centrum služeb pro osoby bez přístřeší - Wenzigova ulice, Plzeň“ (materiál přijde na stůl)

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha 1 - REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE)
Příloha č.2 (Příloha 2 - SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ ITI)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:459 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX