Bod č.7.:

ÚKEP/6 - Podání nové žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí na projekt „4. ZŠ – rekonstrukce střech (zelené střechy)“.

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:460 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX