Bod č.29.:

OSS/1 - Poskytnutí dotací z rozpočtu OSS MMP v rámci dotačního programu Kofinancování sociálních služeb na období 2022-2025

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Přehled žadatelů o dotaci, včetně výše poskytnuté dotace)
Příloha č.2 (Podmínky dotačního programu „Kofinancování sociálních služeb“ na období 2022-2025)
Příloha č.3 (Přehled dotací za roky 2020–2022)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:482 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX