Bod č.30.:

OSS/2 - Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu OSS MMP v rámci dotačního programu „Zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb a svozová služba“ pro rok 2021

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Důvodová zpráva č.1
Důvodová zpráva č.2
Důvodová zpráva č.3
Důvodová zpráva č.4
Důvodová zpráva č.5
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:483 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX