Bod č.32.:

OSS/4 - Změna rozpočtů v poskytnuté dotaci na projekt „Club House a Recovery College při Ledovci 2021“ organizace Ledovec, z.s.

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:485 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX