Bod č.28.:

OK/2 - Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru kultury MMP pro rok 2022 statutárním městem Plzeň založeným a spoluzaloženým subjektům v oblasti kultury

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Žádost subjektu Plzeň 2015, zapsaný ústav, o poskytnutí dotace pro rok 2022) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Žádost subjektu Plzeňská filharmonie, o.p.s., o poskytnutí dotace pro rok 2022) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Žádost subjektu Plzeňská filharmonie, o.p.s., o poskytnutí dotace na projekt Smetanovské dny 2022) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - Žádost subjektu Divadlo pod lampou, o.p.s., o poskytnutí dotace pro rok 2022) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - Žádost subjektu Galerie města Plzně, o.p.s., o poskytnutí dotace pro rok 2022) - dokument je neveřejný
Příloha č.6 (Příloha č. 6 - Žádost subjektu Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň o poskytnutí dotace pro rok 2022) - dokument je neveřejný
Příloha č.7 (Příloha č. 7 - Výtah ze zápisu z jednání KK RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:481 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX