Bod č.27.:

OK/1 - Poskytnutí finančního daru ve výši 217 990 Kč subjektu Plzeň 2015, zapsaný ústav

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Žádost subjektu Plzeň 2015, zapsaný ústav, o poskytnutí daru)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:480 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX