Bod č.12.:

FIN/9 - Nakládání s pozemky - stanovisko ke svěření pozemku do trvalé správy MO Plzeň 4 (Příloha č. 3 Statutu města Plzně)

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dopis MAJ MMP)
Příloha č.2 (žádost)
Příloha č.3 (snímek KM)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (výpis KN)
Příloha č.6 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.7 (foto)
Příloha č.8 (usnesení RMO P4)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

6. zasedání Zastupitelstva MO4, 9.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX