Bod č.13.:

FIN/10 - Dotační programy pro rok 2022

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Dotační program v oblasti kultury, sportu a investic pro rok 2022)
Příloha č.2 (Dotační program v oblasti sociální, školské a zdravotní pro rok 2022)
Příloha č.3 (Dotační program v oblasti životního prostředí pro rok 2022)
Příloha č.4 (Dotační program mikrogranty pro rok 2022)
Příloha č.5 (Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 4) (*)
Příloha č.6 (Formulář žádosti o dotaci)
Příloha č.7 (Usnesení Rady MO Plzeň 4 č. 0202/21)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

6. zasedání Zastupitelstva MO4, 9.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX