Bod č.15.:

FIN+ST/1 - Novela vyhlášky statutárního města Plzně č. 6/2017 o regulaci provozování hazardních her na území města Plzně

(předkladatel:Ing. Majerová, T. Soukup)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č..... kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně č. 6/2017 o regulaci provozování hazardních her na území města Plzně)
Příloha č.2 (nyní platná vyhláška statutárního města Plzně č. 6/2017 o regulaci provozování hazardních her na území města Plzně)
Příloha č.3 (email odboru bezpečnosti, prevence kriminality a kriz. řízení MMP ze dne 12.10.2021)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 689 ze dne 28. 6. 2021, kterým byl schválen záměr novelizace vyhlášky statutárního města Plzně č. 6/2017 a kritéria pro regulaci hazardních her na území města Plzně)
Příloha č.5 (usnesení RMO Plzeň 4 č. 183/21 ze dne 3. 11. 2021)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

6. zasedání Zastupitelstva MO4, 9.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX