Bod č.14.:

FIN/11 - Změna termínů u smluv o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol Plzeň – Doubravka a Handball club Plzeň-Újezd, z.s.

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. Ind21/3)
Příloha č.2 (Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. Ind21/4)
Příloha č.3 (Žádost Handball clubu Plzeň-Újezd, z.s. ) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Plzeň – Doubravka ) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (Smlouvu o poskytnutí dotace č. Ind21/3 ze dne 4. června 2021)
Příloha č.6 (Smlouvu o poskytnutí dotace č. Ind21/4 ze dne 24. května 2021)
Příloha č.7 (Usnesení Rady MO Plzeň 4 č. 0203/21 )
Příloha č.8 (Žádost Handball club Plzeň-Újezd ze dne 9.12.2021) - dokument je neveřejný
Příloha č.9 (Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Plzeň - Doubravka ze dne 9.12.2021) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

6. zasedání Zastupitelstva MO4, 9.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX