Bod č.62.:

ORG/4 - Dopis Nadace sportující mládeže ve věci nesouhlasu se záměrem sloučení s Nadací 700 let města Plzně

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX