Bod č.16.:

SPORT/1 - Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP na konání mezinárodního ELITE Round UEFA Futsal Champions league

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha
Předloženo na stůl (Nové znění důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:469 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX