Bod č.17.:

SPORT/2 - Poskytnutí individuální neinvestiční dotace subjektu HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929, z.s.

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Předloženo na stůl (příloha č. 2 na stůl)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:470 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX