Bod č.18.:

SPORT/3 - Poskytnutí individuální neinvestiční dotace Judo SG Plzeň, z.s. na fungování klubu v roce 2021

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Předloženo na stůl (příloha č. 2 na stůl)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:471 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX