Bod č.41.:

PROM+MAJ/2 - Uzavření SoBSK na prodej části poz.p.č. 1367/6 k.ú. Bručná za účelem výstavby skladovacího objektu a uzavření KS na odkoupení poz.p.č. 694/9 k.ú. Lobzy v souvislosti s inv.akcí „Plzeň–Lobzy:Povodňový park“

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP vč. příloh - budoucí prodej)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP - výkup)
Příloha č.3 (stanovisko MO P2)
Příloha č.4 (fotodokumentace - budoucí prodej)
Příloha č.5 (fotodokumentace - výkup)
Příloha č.6 (majetek města - budoucí prodej)
Příloha č.7 (letecký snímek - budoucí prodej)
Příloha č.8 (snímky z kat. mapy - výkup)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:494 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX