Bod č.42.:

PROM/3 - Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě z důvodu změny kupujícího, prodloužení termínu dokončení stavby: „Novostavba objektu zdravotnických služeb Plzeň, ul. Písecká“, a dalších ujednání

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko MO P2)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (majetek města)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:495 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX