Bod č.44.:

PROM/5 - Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 1089/2 a p. č. 1227/87, oba v k. ú. Valcha

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP vč. přílohy)
Příloha č.2 (stanovisko OŽP MMP)
Příloha č.3 (situace)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (majetek města)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (geometrický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:497 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX