Bod č.33.:

OŠMT/1 - Rozšíření účelu čerpání finančních prostředků investičního příspěvku poskytnutého 4. základní škole Plzeň na akci „Kamerový systém – opatření vzešlé z bezpečnostního auditu“

(předkladatel:radní Kantorová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:486 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX