Bod č.40.:

PROM/1 - Prodej nemovitých věcí na adrese Resslova 13, Americká 42, Prokopova 14 v Plzni

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (popis nemovitých věcí) (*)
Příloha č.3 (podmínky pro prodej – upřesnění podle studie (tabulka))
Příloha č.4 (foto)
Příloha č.5 (katastrální mapa)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:493 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX