Bod č.43.:

PROM/4 - Prodej části pozemku p. č. 438 v k. ú. Skvrňany za účelem výstavby bytového domu společnosti Roudná Real s.r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (foto)
Příloha č.3 (katastrální mapa)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (geometrický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:496 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX