Bod č.63.:

ORG/5 - Dopis Ing. Ženíška ve věci negování pokuty a uvolnění parkoviště Toužimská pro rezidenty panelových domů

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX