Bod č.17.:

PSČO/1 - Schválení termínů zasedání ZMO P4 na rok 2022

(předkladatel:Mgr. M. Hrubý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

6. zasedání Zastupitelstva MO4, 9.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX