Bod č.19.:

TAJ/2 - Informativní zprávy

(předkladatel:Ing. Bc. M. Brůhová, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Interpelace zastupitelky Tomšíkové ze ZMO P4 9.9.2021)
Příloha č.2 (Poděkování za spolupráci při Sportmánii Plzeň 2021)
Příloha č.3 (Zpráva o činnost BV ZMO P4)
Příloha č.4 (Postup při řešení ve věci znečišťování Hrádeckého potoka)
Příloha č.5 (Koncept "Řešení úpravy Masarykovy třídy")
Příloha č.6 (Studie "Řešení pěší zóny od OC Centrum k ulici Na Dlouhých")
Příloha č.7 (Přehled investic a čerpání)
Příloha č.8 (Přehled docházky-Komise RMO P4 a Výbory ZMO P4, červen 2021-listopad 2021)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

6. zasedání Zastupitelstva MO4, 9.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX