Bod č.21.:

ST/1 - Zpráva o činnosti RMO P4

(předkladatel:Tomáš Soukup)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Přijatá usnesení RMO P4 od 9.9. do 24.11.)
Příloha č.2 (usn.č. 326 ze ZMP ze dne 13.9.2021)
Příloha č.3 (usn.č. 346 ze ZMP ze dne 13.9.2021)
Příloha č.4 (usn. č. 375 ze ZMP ze dne 15.11.2021)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

6. zasedání Zastupitelstva MO4, 9.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX