Bod č.56.:

EVID/2 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 1520/14 v k. ú. Litice u Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko TÚMMP/158651/20)
Příloha č.2 (stanovisko TÚMMP/158651a/20)
Příloha č.3 (geometrický plán)
Příloha č.4 (stanovisko ÚMO Plzeň 6 - Litice)
Příloha č.5 (stanovisko PRÁV) (*)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (modrá mapa se zákresem)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:509 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX