Bod č.4.:

FIN/1 - Revokace usnesení ZMO P4 č. 0045/21 ze dne 9.9.2021 v bodu II./g ve věci změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2021

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usn. ZMO P4 č. 0045/21 ze dne 9.9.2021)
Příloha č.2 (usn. RMO P4 č. 0191/21 ze dne 24.11.2021)
Příloha č.3 (usn. FV ZMO P4 ze dne 24.11.2021) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

6. zasedání Zastupitelstva MO4, 9.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX