Bod č.5.:

FIN/2 - Přehled hospodaření MO Plzeň 4 za 1.-3. čtvrtletí roku 2021

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (přehled plnění rozpočtu MO k datu 30.9.2021)
Příloha č.2 (usn. RMO P4 č. 0192/21 ze dne 24.11.2021)
Příloha č.3 (usn. FV ZMO P4 ze dne 24.11.2021) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

6. zasedání Zastupitelstva MO4, 9.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX