Bod č.6.:

FIN/3 - Změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2021 - souhrnné rozpočtové opatření č. 16

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (bilance a závazné ukazatele návrhu rozpočtu - RO č. 16)
Příloha č.2 (usn. ZMP č. 365 ze dne 15.11.2021)
Příloha č.3 (usn. RMO P4 č. 0193/21 ze dne 24.11.2021)
Příloha č.4 (usn. FV ZMO P4 ze dne 24.11.2021) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

6. zasedání Zastupitelstva MO4, 9.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX