Bod č.7.:

FIN/4 - Převod do rozpočtu SVS MP na projektovou přípravu akce "Stavební úpravy Masarykovy ulice v úseku Moravská-Smrková" vč. změny rozpočtu - rozpočtové opatření č. 17

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usn. RMO P4 č. 0194/21 ze dne 24.11.2021)
Příloha č.2 (usn. FV ZMO P4 ze dne 24.11.2021) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

6. zasedání Zastupitelstva MO4, 9.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX