Bod č.8.:

FIN/5 - Převod do rozpočtu ONM MMP na výkup pozemku pro realizace akce "Plzeň - Lobzy: Povodňový park" vč. změny rozpočtu - rozpočtové opatření č. 18

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usn. RMO P4 č. 0170/21 ze dne 20.10.2021)
Příloha č.2 (usn. RMO P4 č. 0195/21 ze dne 24.11.2021)
Příloha č.3 (usn. FV ZMO P4 ze dne 24.11.2021) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

6. zasedání Zastupitelstva MO4, 9.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX