Bod č.10.:

FIN/7 - Rozpočet na rok 2022, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (tabulky závazných ukazatelů návrhu rozpočtu na rok 2022 a SVR v letech 2023-2025)
Příloha č.2 (tabulky rozpisu tvorby a použití fondů v letech 2022 až 2025)
Příloha č.3 (usn. ZMP č. 364 z 15.11.2021 vč. příloh)
Příloha č.4 (usn. ZMO P4 č. 0055/20 ze dne 3.12.2020 (SVR v letech 2022 až 2024))
Příloha č.5 (usn. RMO P4 č. 0197/21 ze dne 24.11.2021)
Příloha č.6 (usn. FV ZMO P4 ze dne 24.11.2021) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

6. zasedání Zastupitelstva MO4, 9.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX