Bod č.24.:

KŽP/1 - Žádost městského obvodu Plzeň 3, o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Rekonstrukce plochy zahuštěných výsadeb keřů před budovou Okresního soudu Plzeň – město v Šumavské ulici“.

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:477 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX