Bod č.50.:

MAJ/3 - Výkup pozemku parc. č. 739/42 od spoluvlastníků (6 FO), k. ú. Hradiště u Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (Usnesení KNM RMO2)
Příloha č.3 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:503 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX