Bod č.53.:

MAJ/6 - Budoucí majetkoprávní vypořádání pro stavbu "Bytový dům Borský park, Plzeň" , investor společnost BC Bory, s.r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (podmínky SoSB - pozemky)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP včetně situací)
Příloha č.3 (snímky map)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:506 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX