Bod č.49.:

MAJ/2 - Výkup pozemků v k. ú. Újezd pro stavbu „MŠ Plzeň - Újezd“ od společnosti IKO stavby s.r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP + situace)
Příloha č.2 (foto)
Příloha č.3 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:502 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX