Bod č.52.:

MAJ/5 - Schválení postoupení práv a povinností ze SOSB kupních a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti uzavřených v rámci stavby Plzeň – Litice, příjezdová komunikace.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:505 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX