Bod č.51.:

MAJ/4 - Uzavření kupní smlouvy s ČEPRO, a. s., na odkup trvalého záboru pro stavbu „Rekonstrukce ulice I/20 Jasmínová“.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (kupní smlouva) (*)
Příloha č.2 (GP)
Příloha č.3 (vyjádření ČEPRO)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ)
Příloha č.5 (mapy KN)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:504 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX