Bod č.48.:

MAJ/1 - Zrušení usnesení ZMP č. 334/2020 ve věci odkoupení části pozemku parc. č. 295/1 v k. ú. Malesice pro stavbu „Odkanalizování Malesic 2. etapa“ od fyzických osob

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:501 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX