Bod č.8.:

ŘEÚ/1 - Souhrnné rozpočtové opatření.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Souhrnné rozpočtové opatření )
Důvodová zpráva (Souhrnné rozpočtové opatření)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Tabulka rozpočtových opatření)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Usnesení FV ZMP č. 11/2021)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:461 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX