Bod č.54.:

MAJ/7 - Uzavření smluv o budoucí smlouvě v rámci stavby Plzeň, Cyklistická ul., obytný celek RIVER SIDE, Radbuza, investor ALFA realizační a.s.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (podmínky kupní smlouvy dle bodu II.1.)
Příloha č.2 (podmínky kupní smlouvy dle bodu II.2.)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (stanovisko MOP2)
Příloha č.5 (rozsah přebírané TDI)
Příloha č.6 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:507 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX