Bod č.9.:

ŘEÚ/2 - Rozpočet města Plzně na rok 2022 s střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023 - 2025

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočet města)
Důvodová zpráva (Rozpočet města)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023 - 2025)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Dlouhodobý finanční plán v letech 2026 - 2032 vztahující se k rozpočtu MMP)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Usnesení FV ZMP č. 12/2021)
Předloženo na stůl č.1 (Nový krycí list)
Předloženo na stůl č.2 (Příloha č. 4 - Tabulky se změnami )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:462 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX