Bod č.16.:

SSI/1 - Plán investic MO Plzeň 4 v roce 2022.

(předkladatel:Ing. Malinová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

6. zasedání Zastupitelstva MO4, 9.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX