Bod č.19.:

SPORT/4 - Poskytnutí individuální investiční dotace subjektu SK PLZEŇ 1894 z.s. na kofinancování projektu „Výstavba sportovní haly pro žákovský fotbal“.

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 - dokument je neveřejný
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:472 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX