Bod č.14.:

OPM/1 - Zrušení usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 284 ze dne 13. 9. 2021 ve věci podání žádosti o grant na projekt „Plzeň participuje“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:467 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX